Over Weerwoord

Semantiseerlessen bij de woordenschatwoorden van Nieuwsbegrip, gebaseerd op de aanpak ‘Met Woorden In De Weer’.

Weerwoord

Voor het vak Begrijpend Lezen wordt op veel scholen gebruik gemaakt van Nieuwsbegrip. Bij iedere tekst kiest Nieuwsbegrip onbekende woorden die geleerd gaan worden. Voor deze woorden heeft Nieuwsbegrip een semantiserings- en consolideringsaanbod in de handleiding. Voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is het lastig de tekst te begrijpen als ze te veel woorden niet begrijpen. Vaak is het kort uitleggen van de woorden, zonder visuele ondersteuning, te vluchtig voor hen en beklijven de woorden onvoldoende. 

Vier medewerkers van Kentalis maken hiervoor elke week speciale semantiseerlessen bij de woordenschatwoorden van Nieuwsbegrip. In deze lessen worden de woorden in een andere context aangeboden, ze worden visueel gemaakt en zichtbaar in de klas opgehangen. We verwachten dat kinderen met de uitleg en het herhaalde aanbod van deze specifieke woorden de totale tekst van de Nieuwsbegriples beter kunnen begrijpen.

De semantiseerlessen worden gemaakt voor de niveaus AA, A en B. Dit zijn de niveaus die Nieuwsbegrip hanteert:

•    Niveau AA: voor groep 4
•    Niveau A: voor groep 5/6, ISK en praktijkonderwijs en pas gealfabetiseerde cursisten
•    Niveau B: voor groep 7/8, vmbo bbl/kbl leerjaar 1-2 en mbo niveau 1

Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip heeft als doel het verbeteren van het begrijpend leesniveau van leerlingen. Hiervoor maken zijn interactieve leeslessen op verschillende niveau’s. Om gebruik te maken van Nieuwsbegrip, moet je een licentie hebben. Binnen Nieuwsbegrip Zilver en Goud is er een aanbod voor semantisering en consolidatie woordenschat. Weerwoord kan naast het woordenschataanbod van Nieuwsbegrip gebruikt worden. 

Woordenschatonderwijs

Kinderen met TOS hebben intensief woordenschatonderwijs nodig waarbij woordclusters worden aangeboden en gedurende langere tijd worden herhaald en ingeoefend. Daarnaast hebben zij breed woordenschatonderwijs nodig, waarbij veel woorden worden aangeboden en in context worden uitgelegd. Weerwoord is bedoeld om de leerlingen beter te laten participeren bij de lessen van Nieuwsbegrip. Weerwoord vervangt niet het intensieve woordenschatonderwijs, dat kinderen met TOS nodig hebben. Het is een ondersteuning en aanvulling.

Met Woorden In De Weer

Met Woorden In De Weer (MWIDW) is een woordenschataanpak waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat dit het woordenschatniveau van kinderen significant verhoogt. Kinderen die een goede woordenschat ontwikkelen hebben betere kansen in het onderwijs.
Dirkje van den Nulft en Marianne Verhallen zijn de mensen achter MWIDW. Deze woordenschataanpak is toepasbaar op alle schoolvakken en methodes. Wil je meer informatie over deze woordenschataanpak, kijk dan op de website www.rezulto.nl.

Makers

De lessen worden wekelijks gemaakt door vier logopedisten van Kentalis: Mandy Routledge, Francis Vrielink, Gerarda Das en Marjan ter Harmsel (v.l.n.r.).

Mandy, Francis, Gerarda en Marjan