Hoe Weerwoord te gebruiken?

De Weerwoordlessen zijn semantiseerlessen bij de woordenschatwoorden van Nieuwsbegrip. 

Hoe gebruik je Weerwoord?

De Weerwoord-lessen

Elke Weerwoord-les is een PowerPoint. De eerste dia van de PowerPoint is voor de leerkracht. Op de eerste dia staat een verhaaltje met daarin onderstreept de woorden die in de Nieuwsbegriptekst staan. De tekst gaat doelbewust over iets anders dan de tekst van Nieuwsbegrip. Zo voorkom je dat kinderen al weten waar de Nieuwsbegripstekst over gaat. Deze eerste dia print de leerkracht uit. Hij leest de tekst voor en bij elk onderstreept woord klikt hij op de dia in de PowerPoint. Het onderstreepte woord wordt gevisualiseerd in de vorm van een plaatje, foto, tekening of uitleg.

De woordmuur

Na het verhaal verschijnt de dia “woorden op de woordmuur”. Hier zie je welke woorden de komende 2 weken in de klas worden opgehangen. Deze dia’s na worden op A3 geprint. Ze worden ná het semantisatieverhaaltje en vóór aanvang van de Nieuwsbegriples opgehangen op de zogeheten woordmuur. Kies een vaste plek in de ruimte hiervoor. Deze woorden zullen de kinderen in de komende tijd gaan leren. Dit leren ze doordat de leerkracht de woorden zo vaak mogelijk herhaalt door ze zelf te gebruiken in de dagelijkse omgang en door dagelijks een kort consolidatiespelletje van 5 minuten te doen. Dit is een aangetoonde, effectieve aanpak.
Tijdens de Nieuwsbegriples en daarna, tijdens het consolideren van de woorden, kunnen de kinderen naar de woordmuur kijken als ze een onbekend woord tegenkomen. Als de leerlingen de nieuwe woorden kennen, verdwijnen ze weer van de woordmuur. 

Woordmuur

Tips

1. Je kunt de Weerwoord-les op woensdag geven en op donderdag of vrijdag Nieuwsbegrip zoals gewend.
2. Je kunt de Weerwoord-les ook aan het begin van de Nieuwsbegrip-les geven. De lessen sluiten dan direct op elkaar aan.

Je geeft de leerling met TOS op deze manier geen uitzonderingspositie, en neemt de hele klas mee in dit proces. Succes verzekerd!

Aanmelden

Op deze site kan je je aanmelden voor een mail die je ontvangt als de nieuwe lessen online staan. Ook kan je zelf naar de website gaan, wanneer je de lessen wilt downloaden. De lessen komen iedere dinsdag rond 12.00 uur online.

Losse Weerwoorden

Kom je een woord tegen in één van je andere lessen, en denk je "zat dat woord niet ook een keer in een Weerwoord-les?" Dan is het fijn als je dat woord erbij kunt pakken, en op je woordmuur kunt hangen. Onder het tabblad Losse Weerwoorden kun je alle woorden die wij visueel hebben gemaakt in de Weerwoord-lessen opzoeken en downloaden.